Πίσω στα έργαΠεριγραφή:
Ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής και συσκευασίας μεταλλικού τσερκιού. Σχιστική γραμμή 30 ταλαντούμενων ανεμών και 5 ανεμών Super Jumbo για την παραγωγή μεταλλικού τσερκιού. Αυτοματισμός patenting line με θερμική κατεργασία σε μπάνιο μολύβδου. Αυτοματισμός ρομποτικού βραχίονα εκφόρτωσης ανεμών Εκσυγχρονισμός συστήματος ταλάντωσης 14 Super Jumbo.
Copyright 2013 Applicon Ltd - All Rights Reserved