Πίσω στα έργαΠεριγραφή:
Ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής και συσκευασίας μεταλλικού τσερκιού. Αυτοματισμός στράντζας μήκους 2Χ8 μέτρων 1350 τόννων. Σχιστική γραμμή παραγωγής μεταλλικού τσερκιού με 16 τυλικτικά των 100 kgr.Copyright 2013 Applicon Ltd - All Rights Reserved