Πίσω στα έργαΠεριγραφή:
Ο εκσυγχρονισμός ενός παλαιοτέρου ελάστρου περιλαμβάνει: Αντικατάσταση του παλαιού χειριστηρίου με νέο και όλων των ηλεκτρολογικών πινάκων και του plc. Αναβάθμιση της λειτουργίας του ελάστρου με νέο πρόγραμμα και προσθήκη γραφικού περιβάλλοντος σε 2 υπολογιστές για τον έλεγχο της γραμμής και για καταγραφές δεδομένων..Copyright 2013 Applicon Ltd - All Rights Reserved