Πίσω στα έργαΠεριγραφή:
Αυτοματισμός γραμμής γαλβανισμού, με διαχείριση των εξής:
-Μπάνιων χημικής επεξεργασίας (απολάδωση, ηλεκτρόλυση, ξέπλυμα).
-3 γερανών για την διακίνηση των προϊόντων.
-Σταθμού φόρτωσης και Ζύγισης των προϊόντων.
-Σταθμού εκφόρτωσης και στεγνώματος των προϊόντων.
-Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λημμάτων.
Υπάρχει PLC για έλεγχο της γραμμής και σταθμός PC για παρακολούθηση της γραμμής και καταγραφή δεδομένων. Επίσης μπορεί να διαχειρίζεται ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά προϊόντα, το καθένα με τις δικές του παραμέτρους (συνταγές).

Με υπερηφάνεια παρουσιάζουμε ότι στην συγκεκριμένη γραμμή γαλβανίζονται τα ελληνικά κέρματα του 1,2 και 5 λεπτών του ευρώ με υψηλή επίδοση και ποιότητα σύμφωνα με την προδιαγραφή CE .
Copyright 2013 Applicon Ltd - All Rights Reserved