Πίσω στα έργα


Περιγραφή:
Αυτοματισμός γραμμής μοριοσανίδας, συνταγών κόλλας και έλεγχος επιστρωτήρα.
Έλεγχος θέσης ταινίας μοριοσανίδας.
Αυτοματισμός ασφαλτικού μηχανήματος.
Αυτοματισμός ξηραντηρίου και θρυμματιστή.
Διαχείριση σιλό κολλάς και αυτοματισμός παραγωγής παραφίνης.
Copyright 2013 Applicon Ltd - All Rights Reserved