Πίσω στα έργαΠεριγραφή:
Αυτοματισμός διεργασίας παραγωγής υδράσβεστου, για 3 εργοστάσια σε Θεσσαλονίκη, Βόλο και Ασβεστοχώρι.Copyright 2013 Applicon Ltd - All Rights Reserved