Πίσω στα έργαΠεριγραφή:
Ηλεκτρολογική μελέτη και αυτοματισμός γραμμής παραγωγής και συσκευασίας ανθρακικού ασβεστίου.
Εγκατάσταση σε δίκτυο 8 PLC Siemens της σειράς 300 με δίκτυο profibus.
Εποπτικός έλεγχος ολόκληρου του εργοστασίου μέσω 2 Η/Υ.Copyright 2013 Applicon Ltd - All Rights Reserved