Πίσω στα έργαΠεριγραφή:
Αυτοματισμός γραμμής παραγωγής και διανομής χημικών προϊόντων για δύο εργοστάσια στο Βελιγράδι και στη Θεσσαλονίκη.
Copyright 2013 Applicon Ltd - All Rights Reserved