Πίσω στα έργα


Περιγραφή:
Κατασκευή υποσταθμού και διανομών μέσης τάσης.
Αυτ/σμός συνεχούς χύτευσης χαλυβουργείου.
Έλεγχος γερανογέφυρας 100 τόνων.
Σύστημα ζύγισης και διαχείρισης Scrap.
Επιτήρηση ενέργειας υποσταθμού 150kV.
Έλεγχος γραμμής παραγωγής coil film machine.
Αυτ/σμός γραμμής συσκευασίας μοορφοσιδήρου.Copyright 2013 Applicon Ltd - All Rights Reserved