Πίσω στα έργαΠεριγραφή:
Αυτοματισμός γραμμής αποχνωτηρίων βάμβακος σε 6 εργοστάσια στην Ινδία και στο Τατζικιστάν.
Copyright 2013 Applicon Ltd - All Rights Reserved