Πίσω στα έργαΠεριγραφή:
Αυτοματισμός γραμμής συναρμολόγησης για βιομηχανικά ράουλα με δυνατότητα παραγωγής 1000 τεμαχίων ανά ώρα.
Copyright 2013 Applicon Ltd - All Rights Reserved