ΥποστήριξηΜόνιμη "αγωνία" και επιδίωξη της Applicon είναι η διασφάλιση της ποιότητας των έργων της και η ολοκλήρωση με επιτυχία της θέσης σε λειτουργία του έργου, εξασφαλίζοντας έτσι το βέλτιστο αποτέλεσμα μαζί με το συμφέρον των πελατών της.

Με βάση αυτό η Applicon προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες τόσο πριν, όσο και μετά την πώληση.
Pre Sales Service

Το τμήμα μελετών της Applicon που είναι επανδρωμένο με τα κατάλληλα στελέχη και εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα, σας προσφέρει έναν πλήρη σχεδιασμό ο οποίος μπορεί να αποτελείται από:

>>Συμβουλές και πληροφορίες που θα κάνουν την ζωή σας πιο εύκολη με ένα τηλεφώνημα στο 2310 309309.

>>Αποτύπωση και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και προτάσεις βελτίωσης.

>>Ολοκληρωμένες τεχνικές μελέτες για όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας στις οποίες περιέχονται:

-Ηλεκτρολογικές μελέτες.
-Μελέτη του συστήματος αυτοματισμού της παραγωγικής διεργασίας.
-Ακριβή κοστολόγηση του έργου.
-Τεχνικές εκθέσεις.
-Λεπτομερέστατες τεχνικές περιγραφές για τον προτεινόμενο εξοπλισμό.


Πέρα όμως και πάνω από όλα τα παραπάνω, εκείνο που προέχει για μάς και εκφράζει την "φιλοσοφία" της δουλείας που γίνεται στο τμήμα μελετών, είναι οι σύγχρονες και τεκμηριωμένες απόψεις που ανάγουν τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τον αυτοματισμό στο απαραίτητο συμπλήρωμα της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου.

Η διαρκής εκπαίδευση και η διαρκής ανανέωση μέσων και μεθόδων, καθώς και η στενή συνεργασία με καταξιωμένες εταιρείες στον χώρο του βιομηχανικού αυτοματισμού, εξασφαλίζουν στο τμήμα μελετών της Applicon το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσης και εμπειρίας.


After Sales Service

To After Sales service της Applicon, στελεχωμένο από εξειδικευμένο προσωπικό, βρίσκεται εκεί για να διασφαλίσει την σωστή επίβλεψη, ή την σωστή εγκατάσταση του έργου, αλλά από κει και πέρα και την σωστή λειτουργία του εργοστασίου, εξοικονομώντας έτσι σημαντικά κέρδη προς όφελος του πελάτη από την:

>>Έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων

>>Διόρθωση των προβλημάτων

>>Σωστή συντήρηση εξοπλισμού

>>Κάλυψη εκτάκτων αναγκών


Copyright 2013 Applicon Ltd - All Rights Reserved